Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 25 Febrer 2020 09:50

El projecte “Menú LowCost” entrega 6.356 menús durant l’any 2019 Destacats

Imatge d'un menú Low Cost Imatge d'un menú Low Cost

El projecte Menú LowCost ha arribat l’any 2019 als 6.356 menús servits i manté la seva consolidació com un recurs dins la Xarxa Alimentària de la ciutat de Vic i comarca d’Osona. El servei té per objectiu oferir un menú diari a un preu per sota del cost del mercat a aquelles persones i famílies que viuen una situació de vulnerabilitat social, econòmica i, des de fa uns anys, també a persones amb mobilitat reduïda. Aquest any el servei s’ha vist incrementat amb 368 menús més que els lliurats durant tot l’any 2018.

El servei lliura un menú diari per a consumir al domicili particular dels beneficiaris del projecte, tots ells derivats des dels serveis socials bàsics de les dues administracions implicades: el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic. Alhora, hi col·laboren altres entitats com Creu Roja de Vic i Osona i Osonament.

El Seminari Vic disposa d’una infraestructura de gran envergadura a nivell d’hostaleria, que inclou una cuina pròpia, un menjador infantil que dóna servei diari a 350 alumnes i una cafeteria/restaurant que obre els 7 dies de la setmana durant tot el dia. Aquesta multiplicitat de recursos a nivell d’instal·lacions, matèries primeres i de recursos humans dels que disposa l’edifici, van permetre, l’any 2012, crear el projecte de Menú LowCost, després de valorar la necessitat d’un recurs d’aquestes característiques a la comarca d’Osona. 

Aquests àpats, tots ells supervisats per una dietista i amb un cost per a l’usuari de només 1’5 euros, consten d’un menú complet diari, amb un primer i un segon plat, a més de postres, sempre fomentant una alimentació equilibrada. Els menús s’adapten, alhora, a les necessitats pròpies dels beneficiaris, sobretot pel què fa a salut i a creences culturals i religioses. La recollida dels àpats, amb total discreció per a garantir que la persona usuària se senti còmode amb el recurs que rep, es realitza a través de tres possibles modalitats que, amb el temps, s’han anat adaptant a les possibilitats i necessitats dels usuaris del projecte: la diària, pensada per les persones residents a Vic, o bé una sola recollida setmanal o quinzenal, opció que solen utilitzar els beneficiaris de la resta de la comarca.

Malgrat el cost total del menú servit és de 4 euros, el projecte incorpora un sistema de copagament amb el beneficiari, qui assumeix una part de l’import per sota del preu de mercat. La resta ve finançat per altres administracions, com la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic. El Seminari Vic assumeix el cost logístic i de funcionament del dispositiu, a més de l’aportació de recursos humans necessaris per tirar endavant el dispositiu.

Amb la gràfica que exposem a continuació es pot veure l’evolució del total de menús servits al llarg de tot l’any 2019 i caldria destacar que així com l’any anterior -2018- la tendència era que s’acollia al servei majoritàriament públic masculí; el 2019 ha estat el femení.

El projecte, alhora, té un especial interès en preservar el medi ambient. L’edifici del Seminari Vic es configura com un edifici sostenible en el que s’adopten diferents sistemàtiques tan de funcionament, com de construcció, respectuoses amb el medi. En el marc del Menú LowCost, des de l’inici del projecte, s’ha fixat la no entrega de bosses de plàstic. Aquest criteri s’ha mantingut fins a dia d’avui i els usuaris saben que, per poder recollir el Menú LowCost, han de portar carret de la compra o bé bosses reutilitzables. 

El Menú LowCost, si bé es presenta com un ajut alimentari per a les famílies o persones que presenten certes dificultats econòmiques i/o de mobilitat, es diferencia dels altres recursos alimentaris existents a la comarca per la seva particularitat d’oferir un menú a baix cost que pot ser consumit a domicili i que permet, així, que les persones i famílies segueixin mantenint la seva autonomia a nivell alimentari. Això és precisament el què fa gran aquest projecte.