Privacitat

CONDICIONS DE PRIVACITAT

Tractament de les dades de caràcter personal

El Seminari de Vic garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari, comportarà: l'acceptació i autorització expressa al Seminari de Vic per la seva recollida i per a incorporar als fitxers corresponents i per al tractament necessari pertinent; l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol · licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment, i l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.
  
A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la forma d'exercir els mateixos, personalment o per mitjà de representant. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, pot comunicar-ho a:

Seminari Vic ronda Francesc Camprodon número 2 de Vic 08500. El Seminari Vic notificarà la incidència a la persona responsable de la pàgina en qüestió perquè ho esmeni i doni resposta a la seva petició.

No obstant això, si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les seves dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del Seminari Vic, que no sigui un formulari, pot dirigir- al departament del Seminari Vic que sigui responsable de la pàgina.

Les comunicacions de dades de caràcter personal al Seminari de Vic, realitzades per mitjà del lloc web, es produiran sempre en un entorn segur, de manera que tota informació confidencial comunicada només podrà ser intercanviada entre l'usuari i el Seminari de Vic, no podent accedir a ella terceres persones.

L'usuari que utilitzi els serveis oferts en el lloc web www.seminarivic.cat/allotjaments haurà de facilitar les dades sol · licitades segons el principi de bona fe, no podent donar dades inexactes o inexistents.

La sol · licitud d'un tràmit a través del lloc web implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal establerta pel Seminari de Vic

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Reserves Online

Informació de contacte

TEL. 0034.93.886.15.55
FAX. 0034.938.891.909
Ronda Camprodon, 2
08500 Vic (Barcelona)
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per enviar-nos un currículum feu-ho a:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.